ಕರುನಾಡಿಗೊಂದು ನುಡಿ ನಮನ

ವಿವಿಧ ನಾದ ಸ್ವರಗಳ
ಬಗೆಯ ಗ್ರಂಥದ ಸೂತ್ರದ ಹಂದರ.
ಶುಭ್ರ ಭಾವಕೆ ಪುಣ್ಯ ಕಲಶ-ಕೋಶಕೆ
ನಿತ್ಯ ಅಶ್ರಯೀ ಮಂದಿರ.
ಮುಗಿಲೆಡೆ ಹಾರುವ ಕೀರ್ತಿ ಬಾನಾಡಿಗೆ
ಕನ್ನಡವೇ ಇಂಚರ..
ಕನ್ನಡವೇ ಸುಮಧುರ….
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಂಪ-ಶ್ರೀಗಂಧ ಲೇಪಿತ
ಸ್ವರ್ಣ-ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನಾಡಿಗಿದೋ ನುಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ.||

ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸಾಗರದ ಪುಟ್ಟ ಬಿಂದು.
ಕರ್ಮಕೊಟೆಯೊಳಗೆ ಪುಣ್ಯಭಾವಸಿoಧು.
ವಿಜ್ಞಾನ ನೀಲಾಂಜನದ ಕರ್ಪೂರ..
ಕ್ಷಮತೆಯ-ದಕ್ಷತೆಯ ಎ ಹಾರ,
ಜಗದ ಭೂಪಟಕೆ ಸಿಂಗಾರ.
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸೊಗಡ-ಸಿರಿಚಂದನ
ಲೇಪಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿರಿಗನ್ನಡ
ನಾಡಿಗಿದೋ ನುಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ.||

ತಂಪು ಕಂಪ ಬಯಲ ಆಲಯ.
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಮಡಿಲ ಪದುವಣತೀರದ
ಸಂಗಮ ವಲಯ..
ಭರತ ಖಂಡಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಚಿಲುಮೆಯ ಹೃದಯ.
ಜಗದ ಅಭ್ಯುದಯದ ಪಥದಲೊಂದು ದೀಪದ ಉದಯ..
ಶಾಸ್ರೀಯ ಗಂಧ,ಸಹಸ್ರ-ಕೋಟಿ ಜೀವಭಂಡಾರ-
ಸದ್ಭಾವಗುಡಿ ಈ ನಮ್ಮ
ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನಾಡಿಗಿದೋ ನುಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ.||

—- ರಚನೆ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕತಗಾಲ.

Advertisements

About ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Kannadiga, Techie, Passionate Poet/ Writer, Amateur photographer, Nature lover etc... iBlogs @ https://raganouke.wordpress.com

Posted on 04/02/2010, in ಹನಿಹರವು (ಕವಿತೆ). Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Pavan@kannada

    “think GLOBAL act LOCAL” so wishes to you popularizing THE GREATE KANNADA.

    Like

  2. Wa Wa…super….

    Like

ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s