ಇರುಳ ಉರುಳು


ಉರುಳಿ ಬರುವ ಇರುಳ

ನಾ ನೂಕಲಾಗದಿರೂ..

ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರಲಿ ಬೆಳಕು

ಎಂಬುದೊಂದೇ ಆಸೆ..

ಭವದ ಬೇಗೆಯ ಸುಟ್ಟು

ಒಂದಿನಿತು ಹಸನ ಹಾಸಲು

ಕೊನೆಯ ಚಿಂತೆ ನನಗಿಲ್ಲ

ನೆಣೆಯು ಉರಿವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಬಣ್ಣ

ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ..

— ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Advertisements

About ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Kannadiga, Techie, Passionate Poet/ Writer, Amateur photographer, Nature lover etc... iBlogs @ https://raganouke.wordpress.com

Posted on 19/02/2010, in ಕೊಸರು/ ಕನವರಿಕೆ. Bookmark the permalink. 1 ಟಿಪ್ಪಣಿ.

  1. there is so many sites in the net but WORDPRESS is good !
    there is so many language blogs in wordpress but KANNADA BLOG is very good !!
    there is so many kannada blogs in wordpress but RAGANOUKE IS very very good !!!

    Like

ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s