ತರಗೆಲೆ. .


ಬೀಸು ಗಾಳಿ ನೂಕಬೇಡ
ನಾನು ಒಂದು ತರಗೆಲೆ ..

ಸಾಗು ಸಲಿಲ ಸಲಹು ಜೀವ
ಉಕ್ಕದಿರು ನಾ ಉಳಿಯಲೇ . . . .!?

– ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Advertisements

About ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Kannadiga, Techie, Passionate Poet/ Writer, Amateur photographer, Nature lover etc... iBlogs @ https://raganouke.wordpress.com

Posted on 19/02/2010, in ನಾಲ್ಕೇಸಾಲು. Bookmark the permalink. 1 ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s