ಒಂದು ಕರವೀರ

ರವಿಯುದಯದ ರಂಗ ಪಡೆದು

ಮನೆಯಂಗಳದಂಚಲರಳಿ

ದಿನದಿನದ ಪೂಜೆಗೈದು

ಮೌನವಾಗಿ ಮೆರಗ ಚೆಲ್ಲಿ

ಬಿಡಿಸುವುದು ರಂಗವಲ್ಲಿ

ಈ ಹೂವು ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ

ತನ್ನ ಹೊನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ.

— ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Advertisements

About ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Kannadiga, Techie, Passionate Poet/ Writer, Amateur photographer, Nature lover etc... iBlogs @ https://raganouke.wordpress.com

Posted on 05/03/2010, in ಕೊಸರು/ ಕನವರಿಕೆ. Bookmark the permalink. 1 ಟಿಪ್ಪಣಿ.

  1. By going through the ragaNOUKE we can experience the travelling in the world of kannada which is smarter than the experience OF TRAVELLING IN NOUKE.

    Like

ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s