ಸ್ಪೂರ್ತಿ

ಕಾರ್ಮೋಡದ ತೆರೆಯೊಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಕ್ಕಕೆ ಸರಿಸಿ

ಅದರ ಅಂಚಲೇ ತಂದೊಂದ ಹೊನ್ನಿನ ಗೆರೆಯನು ಬಳಿಸಿ

ಮಂದವಾಗಿಯೇ ಸನಿಹಕೆ ಬರುತ ಕತ್ತಲ ಹೊಗೆಯನು ಅಳಿಸಿ

ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ ಬೆಳಕನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿಸಿ

ಬಂದ ಬಾನ್ಕಿರಣವೊಂದು ಸಕಲ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ

ಜಗದಿ ಪಸರಲು, ಹಬ್ಬುತ ಹರಿಯಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೀತಿ.

ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಜುಳುಜುಳು ಗುಡುತ ಹರಿದು

ಹನಿಹನಿಯಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿಯ ತುಂಬಿ ಸಕಲಕೆ ಜೀವಧಾರೆಯನು ಎರೆದು

ಝರಿಝರಿಯಲ್ಲೂ  ತುಂತುರುಗುಡುತ ಬಾಳವೀಣೆಯನು ಮಿಟಿದು,

ಸರ್ವಜೀವಿಯ ಹೃದಯದಭಿದಮನಿಯಿಂದ ಅಪಧಮನಿಯವರೆಗೂ ಹರಿದು

ಜೀವ ನೀಡುವ ತಾಯಿ ಸಲಿಲೆಯೇ ಸರ್ವಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಉರಿಯಲೂ ಪ್ರತಿಯ ಜೀವದ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ.

ದೂರದೂರದವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೇ ತನ್ನಯ ಕುರುಹನು ತೋರಿ

ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿ, ಧೈರ್ಯವಬಿತ್ತಿ ನಸುನಗುತ ಯಶವನು ಕೋರಿ

ಮೆಲ್ಲನೆ ನಗುವನು ತುಟಿಯಂಚಲಿ ಅರಳುತ ಮೂಡಿಸಿ

ಜೀವಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ತಂಪಿನ ಕಂಪನು ಸಿಂಚಿಸಿ

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಬೆಳಗಲು, ಹಬ್ಬುತ ಅರಳಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೀತಿ

ಮೊಳಗಲಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ.

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: http://www.hickerphoto.com & http://www.photo.net)

— ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ.

Advertisements

About ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Kannadiga, Techie, Passionate Poet/ Writer, Amateur photographer, Nature lover etc... iBlogs @ https://raganouke.wordpress.com

Posted on 25/04/2010, in ಹನಿಹರವು (ಕವಿತೆ). Bookmark the permalink. 1 ಟಿಪ್ಪಣಿ.

  1. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ‘ಸ್ಪೂರ್ತಿ’ದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಕೆ(ವ)ಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಲವರಿಗೆ ಹಲವೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ . ನಿನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕವಿತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

    Like

ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s