Monthly Archives: ಮಾರ್ಚ್ 2011

ಹನ್ನೊಂದರ ಕವಿತೆ ..!


ಹನ್ನೊಂದು, ಹತ್ತರ ನಂತರದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಅಂಕೆ
ಬದಿಬದಿಗೆ ನಿಂತು ಮೂಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಹತ್ತರ ನಂತರ ಹನ್ನೊಂದೆ, ಅದರ
ಬಗೆಗಿನದಲ್ಲ ಶಂಕೆ
ಆದರೆ ಅದರಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ಬಂಧಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಆಗುವ ಭಾಸ
ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೇ ಹೋದಂತ ಅಭಾಸ
ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಎದುರಾಗುತದೆ.

ನೋಡಲಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುವು-ಮುರುವು
ಆದರೂ ಪೂರ ನೇರಾನೇರ
ವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋಚುತದೆ
ರಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎಡಬಲ ಕವಲು ಸಿಕ್ಕರೂ
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ
ಕರೆದೊಯ್ದು ಮತ್ತದೇ
ಹಾದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುತದೆ.
ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದಂತೆ ಅದೇ
ಹಾದಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುತದೆ.

ತನು ಶುದ್ದಿಯ ನೆಪಮಾತ್ರಕೆ
ನಾಲ್ಕು ಹನಿ
ಪ್ರೋಕ್ಷೀಣ್ಯಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಬೇರೆಬೇರೆ
ದಾರಿ ಹಾಯುವ ಅನಿ
-ವಾರ್ಯತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓರೆಕೋರೆ
ಎಡ ಬಲ ಹೊಸ ತಿರುವು
ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಧಿ
ಮತ್ತೆ ಉದ್ದನೆ ಸಬಂಧ.

ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊನೆ ಅನಂತ
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ನಿಲ್ದಾಣ
ಬರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ.,
ಇದೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಅಣಿ
ಇಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸವೆದ ಹಾದಿ
ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಜಾತ
ಅಜಾತರ ಕಾಲಚ್ಚು, ಗಾಲಿ ಗುರುತ
ಎಲ್ಲ.., ಎಂಬ ಮಿಂಚಾಲೋಚನೆ
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ
ಆರುವಾಗ ಅನಿಸುವುದು
ಹತ್ತರ ನಂತರದ ಹನ್ನೊಂದು
ಆದರೂ ಹತ್ತರ ಜೊತೆಗಿನ
ಹನ್ನೊಂದಾಗುವುದು ಬೇಡವೆಂದು…!

— ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

(‘ನಿರಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ’ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

Advertisements