ಹಿನ್ನೀರಂತೆ, ಮುನ್ನೀರಂತೆ.., ಮೊರೆವ ಸಾಗರವಂತೆ

ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು, ಕಾರ್ಮೋಡದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯೊಂದಿಗೆ..

ಕಡಲ ಒಡಲಿಗೆ ಹನಿ ಶರಾವತಿ

ನೀನು ಹೊಳೆದರೆ ನಾನು ಹೊಳೆವೆನು., ನೀನು ಬೆಳೆದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆವೆನು

ನನ್ನ ಹರಣದ ಹರಣ ನೀನು, ನನ್ನ ಮರಣದ ಮರಣವು..

ಮುನ್ನೀರಂತೆ, ಅಪಾರವಂತೆ…. ಮೊರೆವ ಸಾಗರವಂತೆ, ಮರವಂತೆ..

— ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Advertisements

About ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Kannadiga, Techie, Passionate Poet/ Writer, Amateur photographer, Nature lover etc... iBlogs @ https://raganouke.wordpress.com

Posted on 16/06/2011, in ಚಿತ್ರ ತೀರ. Bookmark the permalink. 2 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು.

ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s