ಬ್ಲಾಗ್ ಸಂಗ್ರಹಗಳು

ನೆರಳ ಬೆಳಕು


ನೆರಳ ಹೊದ್ದದ್ದು ಬೆಳಕೇ
ಇರಬೇಕು
ಬಿಂಬ ವಕ್ರೀಭವಿಸಿ
ನೋಟ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ
ಚದುರಿ ಬಂದದ್ದು
ನೀರಕನ್ನಡಿ
ವ್ಯಕ್ತಿಗತರೂಪ
ಬಿಸಿಲು ನೆರಳಿನದೇ ಅನುರೂಪ?

***

ನೀಹಾರಿಕೆಗೆ ಬಾಯಾರಿ
ತಲೆಸುತ್ತಿದ್ದು
ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತೇ ಭಾರವಾಗಿ
ದಾರಿ ತೀರಿದ್ದು
ಸುಳ್ಳೆನಿಸುತ್ತದೆ
ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಹೊಂಬಿಸಿಲಿಗೆ
ಹರಡಿಬಿದ್ದ ಬೆಳದಿಂಗಳು
ನೆರಳಾದಾಗ

***

— ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Advertisements

ಕನ್ನಡಿ ರೆಕ್ಕೆ


ಯಾರೋ ಹಚ್ಚಿ ಹೋದ ಕಿಡಿಗೆ
ಸುಟ್ಟ ಮಣ್ಣ ಬದಿಬದಿಯೆಲ್ಲ
ಹಾದಿಯೆಂದು ಹೊರಟು
ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟು ಕೊಂಚ
ದೂರದಿ ಕಾಯುತಿದೆ ಹಣತೆ
ಆಹ್ವಾನಿಸುತ ಎಂಬಂತೆ
ಆವಾಹನೆಯಾದ ಸ್ಥರಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ಭರತ ಇಳಿತಗಳು
ಇಲ್ಲಿ
ಉಸಿರಾಟದ ಪರಿಕರಗಳು.

ಕಂಡದ್ದು ಹಣತೆಯಲ್ಲ
ಹಣತೆಯೆಂಬ ಭ್ರಮೆ
ತೆರೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದು
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ
ಕವಿತೆಯ ಶಮೆ
ಕತ್ತುರಿದು ಬಿದ್ದ ಕಿಡಿ
ಊರಲ್ಲ
ಹಾನತೆಗೆದೆಳೆಯಲು ತೇರಿಲ್ಲ

ಅಗ್ರವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಉಗ್ರವಾಗಿ
ಮರಳಿಗಿಳಿಯಲು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಸೀಳಿ
ಕಾಲ್ತಡೆಸುತ್ತ ವ್ಯಘ್ರವಾಗಿ
ಮಿಸುಕಾಡುವ ನಡಿಗೆ
ಧರೆಗೂ
ತುಸುತಾಪ ಅಡಿಗೆ.

ಜಾರಿಸರಿದವುಗಳು ಹಲವು
ಹಾರಿದವು ಮರೆತು ದೂರ
ಅರೆಮಬ್ಬಿನಲಿ ಮುರಿದ
ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಳಚುತ್ತ
ಹಾರಲೆತ್ನಿಸಿದ್ದು ಬರಿ ಕವಿತೆಯಲ್ಲ
ಕೊಳದ ತಿಳಿನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ
ಕಟುವಾಸ್ತವ
ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಿದೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲ ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಿದೆ
ಮೋಡ ನೀನಳಬೇಡ
ಮುರಿಯದಿರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕ್ಕೆ

******

— ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

******

... ಶುಭಾಶಯ...

ಕೊ: ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. 🙂

******

[image source: picassaweb]

******